ENV Chính Thức Công Khai Giá Điện Với Người Dân

Nghiêm túc thệ hiện theo nghị định tại số 11 của Bộ công thương ban hành vào ngày 22/4/2014. Vấn đề công khai và minh bạch đối với các hoạt động kinh doanh mặt hàng chủ lực của Việt Nam như điện, xăng dầu… Cục điều tiết giá điện lực vừa có thống báo yếu cầu các bên liên quan công khai thông số đầu vào cơ bản năm 2017 của giá điện.

Thông tin liên quan:

công khai giá điện

Nghị quyết công khai giá điện bao gồm.

1. Bình quân giá điện tháng 11/2016 của tổng công ty điện lực Việt Nam (EVN) và công suất khả dụng hệ thống điện toàn quốc tháng 11 năm 2016. Đi cùng nghị quyết này là một bảng hệ thống các thông số đầu vào cơ bản năm 2016:

  • Công suất điện năng khả dụng của tháng 11/2016, bảo gồm tất cả các phụ tải cực đại của hệ thống điện cụ thể là 26.988 MW và các công suất khả dụng của hệ thống điện 30.853MW, chưa tính đến điện nhập khẩu của nước ngoài và các nhà máy thủy điện và nhà máy nhiệt điện nhỏ.
  • Giá điện bình quân trong tháng 11/2016 của tổng công ty điện lực là 1.237,02 VNĐ/kWh.
2. Theo nghị quyết số 5106 của thủ tướng chính phủ ban hành mức giá chi phí năm 2017. Bảng giá chi phí tránh được năm 2017 áp dụng cho các nhà máy thủy điện nhỏ kết nối với mạng điện lưới quốc gia để đáp ứng các điều kiện quy định tại điều số 32 quy định về các bước tự xây dựng, áp dụng bảng giá chi phí tránh được và ban hành các hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ với thông tư số 06 quy định về trình tự xây dựng, áp dụng cùng với thông tư số 6 quy định và trình tự xây dựng áp dụng mức giá chi phí tranh được và ban hành hợp đồng mua bán điện cho các nhà máy thủy điện nhỏ.

Bảng giá điện ban hành có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1/1/2017 đến 31/12/2017.

Chi tiết biểu giá

  • Miền Bắc: Giá điện giờ bình thường là 613 VNĐ/kWh, giờ cao điểm là 608 VNĐ/kWh.
  • Miền Trung: Giá điện giờ bình thường là 611 VNĐ/kWh, giờ cao điểm là 606 VNĐ/kWh.
  • Miền Bắc: Giá điện giờ bình thường là 642 VNĐ/kWh, giờ cao điểm là 637 VNĐ/kWh.

công khai giá điện 1

Bảng giá chi phí tránh được trong năm 2017

  • Miền Trung: Giá điện giờ bình thường là 623 VNĐ/kWh, giờ cao điểm là 608 VNĐ/kWh..
  • Miền Bắc: Giá điện giờ bình thường là 620 VNĐ/kWh, giờ cao điểm là 605 VNĐ/kWh..
  • Miền Bắc: Giá điện giờ bình thường là 652 VNĐ/kWh, giờ cao điểm là 636 VNĐ/kWh..

 

Tuy giá điện chênh lệch đôi chút nhưng về công suất thì cả 3 miền đều có giá là 2.242VNĐ/kWh.

3. Theo nghị quyết số 5107 ban hành khung giá phát điện năm 2017 thì mức giá phát điện cho nhà máy nhiệt điều là 1568,7.kWh. Mức giá phát điện tương tự đối với thủy điện là 1.070 đ/kWh.

Khung giá phát điện vào năm 2017 được áp dụng trên toàn quốc. Dựa trên khung giá phát điện cùng các thông số chi tiết nhiên liệu sử dụng tính toán khung giá phát điện cho nhà máy nhiệt điện than và thủy điện. EVN cùng các đối tác đàm phán giá mua điện thực tế tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành song hành là việc quản lý, chi phí đầu tư các công trình sản xuất điện.

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*